KM GEO s.r.o. - geodetické služby                

Nabízíme veškeré geodetické práce.  Vypracujeme mapy velkých měřítek, podklady pro projekty. Věnujeme se zaměřování objektů k rekonstrukci, podzemnímu a důlnímu zaměřování. V naší nabídce služeb naleznete také vektorizace rastrových podkladů, vytyčovací práce, zaměřování inženýrských sítí. Naše geodetická kancelář vám navíc vše zpracuje do digitální podoby s následnými vizualizacemi.

Naše služby a produkty

  • práce v katastru nemovitostí
  • komplexní služby pro pozemkové úpravy
  • technické mapy měst, správa datových skladů
  • pasportizace
  • pasportizace budov a podpora facility managementu
  • pro města a obce – pasport komunikací, zeleně, mobiliáře, dopravního značení atdinženýrská geodézie a speciální práce
  • podpora projekčních a stavebních prací
  • skenování a kopírování (atest ČÚZK, barevně, A1, A0+)
  • ortofoto České republiky
  • digitální model terénu ČR 

Kontaktní informace

KM GEO s.r.o.
Pařížská 1574/2
Teplice
415 01
Česká republika
IČ:
DIČ